HORECAPLUS.BE

Producten verkenner

 

 

Producten bestellen

Al onze artikelen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën die je kan selecteren in het menu aan de linkerkant van de website. Vervolgens kan je deze artikelen toevoegen aan je winkelwagentje. Vervolgens dien je aantal gegevens op te geven waardoor wij deze bestelling kunnen verwerken.

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Horeca Plus + bvba, de leverancier, bij wie je via deze website producten besteld, en jezelf, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

 

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer je, nadat je via deze website één of meerdere producten hebt besteld langs elektronische weg de orderbevestiging van jouw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor jou toegankelijk is.

 

Aanbiedingen, acties en promoties

Alle aanbiedingen, acties en promoties op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Horeca Plus + bvba beschikt over voldoende voorraad voor de duur van de promotie. Is ondanks alles het product toch uitgeput dan zal er een bestelling geplaatst worden bij de fabrikant of geheel vrijblijvende een gelijkwaardig product aangeboden worden.

 

Betalingsmethoden door voorafbetaling

Horeca Plus+ bvba accepteert betaling via overschrijving:

 

Fortis Bank : IBAN BE05 0018 5948 7875

 

Tevens ook uw e-mailadres of ordernummer vermelden.

Vergeet je BTW nummer niet voor de facturatie.

Uw factuur wordt na betaling automatisch via de post naar uw adres opgestuurd.

Betalingswijze voor instanties:

Bestellen op basis van uw eigen bestelbon met vermelding van uw bestelbonnummer kan ook.

Via deze weg kan U eveneens genieten van -5% korting.

Openbare besturen, Stad of Provincie, Onderwijsinstellingen, Cultuurcentra, O.C.M.W., ...
Na afstraak met Horeca Plus+ kan U betalen op 30 dagen factuurdatum.

 

Afhaling & Verzendingskosten

Afhaling

Je kan je bestelling gratis komen afhalen in ons magazijn na afspraak.

Verzendingskosten

Wij leveren, nadat we de betaling hebben ontvangen, in België, Nederland en Luxemburg .

De verzendingskosten worden automatisch vermeld bij uw bestelling on-line of apart vermeld op uw orderbevestiging via mail of berekend door onze verzendingsdienst na ontvangst van uw bestelling.

Minimum Bedrag voor gratis verzending:€ 500 + 21% BTW

Onze buitenlandse klanten krijgen na hun geplaatste bestelling een apparte mail met de transportkosten. Voor de producten van Electrolux & Dito Sama zijn de verzendkosten binnen Europa vanaf € 900 gratis.

Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en exclusief 21%BTW. Buitenlandse bedrijven die beschikken over een geldig BTW nummer hoeven aan Horeca Plus+ bvba geen BTW af te dragen. Voor deze bedrijven worden de artikelen zonder BTW verkocht.Voor particulieren in het buitenland wordt wel BTW aangerekend. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

 

Levering

Levering van de door jouw bestelde producten vindt plaats door onze transportfirma en/of door De Post.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Horecaplus+ zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering binnen de 7 werkdagen te realiseren.

 

Ruilen

Bij afhaling of bij levering ben je verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk na overleg en akkoord Horeca Plus+ bvba.

Reclamatie

Horeca Plus+ bvba is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Horeca Plus+ bvba het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

 

Afbeeldingen en productbeschrijving

De getoonde afbeeldingen en beschrijvingen zijn slechts ter illustratie. Hoewel wij er alles aan doen om de afbeeldingen en beschrijvingen werkelijkheidgetrouw te maken kunnen er verschillen zijn met de geleverde producten.

 

Leveringsplicht

Wij behouden ons het recht voor om orders die via onze website zijn binnengekomen te weigeren. In zo'n geval betalen wij het aankoopbedrag uiteraard terug, indien dit reeds betaald is. Van dit recht maken wij bijvoorbeeld gebruik als er artikelen verkeerd geprijsd zijn of als er door een software storing een verkeerd bedrag wordt aangerekend.

Beperking van aansprakelijkheid

De verkoop van producten van Horeca Plus+ bvba website gebeurt elektronisch. Zodoende bent u ermee akkoord dat HorecaPlus+ bvba elektronisch met jou communiceert. Het is Horeca Plus+ bvba toegestaan jou e-mailberichten en andere mededelingen te sturen met betrekking tot jouw bestelling via het Internet. Voor zover toegestaan door de wet, bent je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft met betrekking tot de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling. 


Voor zover toegestaan door de wet, ben je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.

 

GARANTIEVOORWAARDEN

Door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie dat verschillend is volgens fabrikant of artikel.

Algemeen is dit 12 maand (1 jaar) of anders overeengekomen.

Alle defecte goederen zullen zo vlug mogelijk hersteld worden. Indien een binnengeleverd artikel niet defect is zullen wij genoodzaakt zijn werkuren aan te rekenen.

De transportkosten vallen altijd ten laste van de klant.

De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Horeca Plus+ bvba veranderingen liet uitvoeren.

Vallen volledig buiten de garantiebepalingen zijn problemen met nutsvoorzieningen,gebrekkig onderhoud of te hoge of te lage omgevingstemperaturen.