HORECAPLUS.BE

Producten verkenner

 


Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend:

  • Horeca Plus + bvba kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert
  • Horeca Plus + bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie
  • De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden.
Belgisch recht is van toepassing.